Wat moet u doen na het overlijden?

Als u met een overlijden te maken krijgt: • Bel bij het overlijden in een thuis situatie altijd eerst uw huisarts of dienstdoende waarnemend arts • Bij het overlijden in een zorginstelling brengen zij de dienstdoende arts op de hoogte • Bel daarna Met Karin Uitvaartverzorging 06 3978 3416

Huisarts of waarnemend arts

De arts is degene die het overlijden moet vaststellen. Hij of zij verstrekt daarna (bij een natuurlijk overlijden) een verklaring van overlijden. Deze verklaring is nodig voor de aangifte van overlijden, de aangifte wordt meestal door de uitvaartverzorger gedaan. Als het overlijden door invloed van buitenaf heeft plaatsgevonden is er sprake van een niet natuurlijk overlijden, de arts is dan verplicht de politie in te lichten en komt er een z.g.n. schouwarts.

Bel …met Karin Uitvaartverzorging

U kunt ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer 06 3978 3416. Wij komen naar u toe om de wensen rondom de uitvaart en verzorging met u te bespreken, waarna we beginnen met de uitvoering zoals het verzorgen van de overledene (eventueel samen met u), maar ook nemen wij contact op met de kerk of levensbeschouwende organisatie om afspraken te maken over datum, tijd en plaats van de plechtigheid, waarna zij later met u de inhoud van de dienst bespreken. Ook nemen wij contact op met het crematorium of de beheerder van de begraafplaats voor het maken van afspraken.

Email : uitvaartverzorging@metkarin.nl
Scroll naar boven