Laden…
  • Een naaste van u is overleden.

    Dan komt er veel op u af. Wat moet u de eerste paar uur regelen?

Wat moet u doen na het overlijden?

Als u met een overlijden te maken krijgt:

• Bel bij het overlijden in een thuis situatie altijd eerst uw huisarts of dienstdoende waarnemend arts

• Bij het overlijden in een zorginstelling brengen zij de dienstdoende arts op de hoogte

• Bel …met Karin Uitvaartverzorging : 06 39 78 34 16

Huisarts of waarnemend arts

De arts is degene die het overlijden moet vaststellen. Hij of zij verstrekt daarna (bij een natuurlijk overlijden) een verklaring van overlijden. Deze verklaring is nodig voor de aangifte van overlijden, de aangifte wordt door de uitvaartverzorger gedaan. Als het overlijden door invloed van buitenaf heeft plaatsgevonden is er sprake van een niet natuurlijk overlijden, de arts is dan verplicht de politie in te lichten en komt er een z.g.n. schouwarts.

Bel …met Karin Uitvaartverzorging

U kunt ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer 06 39 78 34 16. Ook als u geen of elders een uitvaartverzekering heeft, kunt u ons inschakelen als uitvaartverzorger: Wij zorgen dan voor de administratieve afhandeling van de polis. We overleggen met u welk moment het beste schikt om langs te komen. Misschien wilt u nog even samen met uw dierbare alleen zijn of wachten tot anderen die meedenken over de uitvaart, ook aanwezig zijn.

Als uw dierbare in het ziekenhuis of verzorgingshuis is overleden, dan is het beter dat u wel direct contact met ons opneemt. De eerste paar uur moeten er een aantal zaken geregeld worden, dit kunnen wij dan in goed overleg met u uitvoeren. Dit voorkomt dat er zaken geregeld gaan worden door het ziekenhuis, waar u wellicht niet van op de hoogte bent.

Wij komen naar u toe om de wensen rondom de uitvaart en verzorging met u te bespreken, waarna we beginnen met de uitvoering zoals het verzorgen van de overledene (eventueel samen met u), maar ook nemen wij contact op met de kerk of levensbeschouwende organisatie om afspraken te maken over datum, tijd en plaats van de plechtigheid, waarna zij later met u de inhoud van de dienst bespreken.

Bespreken van de uitvaart

In het telefoongesprek waarin u het overlijden van uw dierbare meldt, maken wij een afspraak om de uitvaart te bespreken. Wellicht wilt u nog even wachten op een familielid dat ook bij deze bespreking aanwezig wil zijn. In dat gesprek zal een aantal onderwerpen besproken worden: hoe en waar wordt de overledene opgebaard, welke kist of wade kiest u, hoe kondigt u het overlijden en de uitvaart aan familie en bekenden aan, waar wordt de uitvaartplechtigheid gehouden. Deze zaken zijn belangrijk om op korte termijn in gang te zetten.

Voor andere onderwerpen zoals de inhoud van de plechtigheid, welke muziek daarbij past, eventuele sprekers, nemen wij graag samen met u in de dagen daarna de tijd. Onze visie is dat afscheid nemen meer is dan de dag van de uitvaart zelf: samen zijn, samen terugkijken op het leven van de overledene en op wat hij/zij betekent heeft is belangrijk voor de verwerking van het verlies. Met het delen van deze verhalen legt u de basis voor een persoonlijke afscheidsplechtigheid. En wij ondersteunen u daarbij waar u dat wenst.

Verzorgen en opbaren

Opbaren kan op meer manieren, afhankelijk van uw wensen: Uw dierbare kan worden opgebaard op bed, in een open of gesloten kist, in een wade of op een opbaarplank. Vaak is het mogelijk om de overledene thuis op te baren, maar u kunt ook kiezen voor opbaren in een rouwcentrum. Er zijn zelfs rouwkamers(mits beschikbaar) waar u zelf een sleutel van krijgt, zodat u daar op elk gewenst tijdstip naartoe kunt gaan: Een goed alternatief als u de overledene niet thuis kunt of wilt opbaren, wel de vrijheid wilt hebben om bij uw dierbare te zijn.

Voorafgaand vindt de verzorging van de overledene plaats. Ook hier kunt u weer kiezen: u mag dat zelf doen, we kunnen het samen doen of door ons laten verzorgen. Indien het overlijden thuis plaatsvindt doe ik de laatste verzorging meestal zelf samen met u of een van uw naasten die graag mee wil helpen. Verzorgen of meehelpen bij de verzorging kan heel waardevol zijn en kan al vorm krijgen in kleine dingen: creëren van een rustige sfeer met muziek en kaarsen, kleding uitzoeken, (helpen met) wassen van de overledene, (helpen met) aankleden.

Ongeacht de plaats van opbaren, wordt gebruik gemaakt van een koeling. In plaats daarvan kunt u echter ook kiezen voor thanatopraxie: een vorm van lichte balseming, waardoor koeling van het lichaam van de overledene niet meer nodig is. Wij helpen u graag bij het afwegen van de voor- en nadelen om tot een goede keuze te komen.

Kist, mand of plank en doek?

Er zijn vele soorten modellen van kisten te verkrijgen. Van verschillende houtsoorten of andere natuurlijke materialen zoals de manden van wilgentenen, pitriet of andere materialen. Ook is het toegestaan te begraven of cremeren met een opbaarplank en een lijkwade. Deze lijkwade is een doek die door proffesionals gemaakt kan zijn of misschien heeft u een mooi doek of lap die groot genoeg is om te kunnen wikkelen.

Eigentijds rouwdrukwerk

Voor een rouwkaart hoeft u niet meer te kiezen uit een standaard collectie voorbedrukte kaarten.
Het kan ook op maat, met een eigen afbeelding, lettertype en maatvoering enzovoort.

Om familie en vrienden op de hoogte te brengen van het overlijden, maken wij in samenwerking met onze huisdrukker eigentijds rouwdrukwerk. De tijd dat rouwbrieven per definitie een zwart randje hadden ligt achter ons. Tegenwoordig biedt het rouwdrukwerk heel veel mogelijkheden om de uitvaart een persoonlijk karakter te geven. Steeds vaker maken we samen met de familie een persoonlijke kaart, bijvoorbeeld met een tekening of een gedicht van kinderen of kleinkinderen. Of met een mooie foto ter herinnering aan de overledene.

Verzending van de rouwkaarten

Rouwkaarten worden, voorzien van een speciale rouwzegel, verzonden in een speciale verzendenvelop. De rouwpost wordt door PostNL, via een speciaal traject behandeld en zorgt ervoor dat de post de volgende dag op het bestemde adres afgeleverd wordt. Het schrijven van de enveloppen gebeurt over het algemeen door de familie, het verdere verzend klaar maken van de rouwkaarten kunt u aan onze zorg toevertrouwen, zodat u de gelegenheid heeft zich op andere dingen te concentreren.

Rouwadvertentie

Een advertentie wordt vaak geplaatst om diegene die geen kaart ontvangt op de hoogte te stellen van het overlijden. Advertenties in regionale en zeker landelijke kranten zijn best kostbaar. Een voordeel van een krantenadvertentie is dat bij bepaalde kranten de rouwadvertenties ook op internet te vinden zijn. Er zijn veel mensen die geen krant meer hebben maar wel dagelijks zo’n site bezoeken.

Rouwvervoer

Er is tegenwoordig veel mogelijk bij het vervoeren van uw dierbare naar de uitvaartlocatie: naast de traditionele grijze of zwarte rouwauto, kunt u nu ook vaak kiezen voor bijvoorbeeld een roze rouwauto. Of een loopkoets, een speciale fietskar, een uitvaartbus, een uitvaarttruck. U zou er zelfs voor kunnen kiezen om zelf de overledene in uw eigen auto naar de afscheidsbijeenkomst te rijden, mits de kist hierin past natuurlijk. Zijn er plekken die tijdens zijn of haar leven belangrijk waren voor de overledene, dan is het mogelijk om deze plekken op te nemen in de route naar de uitvaartlocatie.

…met Karin Uitvaartverzorging kan u uitvoerig informeren over alle mogelijkheden.

Begraven of cremeren

Een van de eerste keuzes waarvoor u staat is begraven of cremeren. Als de wens van de overledene bekend is, kunt u deze uiteraard opvolgen. Wanneer de wens van de overledene niet bekend is, kan het een lastige keuze zijn voor de nabestaanden.

Vanuit het verleden kozen veel mensen voor begraven, omdat de nabestaanden een plek wilden hebben om naar toe te gaan. De gedachte dat het lichaam nog steeds ergens is, kan troost geven aan nabestaanden.

Bij begraven is er keuze tussen een algemeen graf of particulier graf.

Bij een algemeen graf bepaalt de beheerder van de begraafplaats wie daarin begraven wordt. Een algemeen graf wordt voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar uitgegeven, waarna het in principe wordt geruimd. Herbegraven in een eigen graf is na ruiming bijna altijd mogelijk. In een algemeen graf worden twee of drie mensen begraven, die geen familieband hoeven te hebben. Algemene graven zijn vooral te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden waar de grond schaars is en zijn bedoeld voor wie geen particulier graf wil of geen voorzieningen heeft getroffen. Er zijn voorschriften voor het plaatsen van een grafsteen omdat de ruimte beperkt is.

Bij een particulier graf is men geen directe eigenaar van het graf, maar rechthebbende. De begraafplaats blijft eigenaar. Bij leven kan men een eigen graf of familiegraf vast laten leggen om daar na overlijden in begraven te worden. Dan kunt u soms ook al aangeven wie er nog meer begraven mag worden. Gemeenten geven een particulier graf uit als iemand daarom verzoekt. De meeste begraafplaatsen geven een particulier graf voor tien, twintig of dertig jaar uit. Daarna is meestal verlenging voor telkens tien jaar mogelijk. Het onderhoud van het graf doen de nabestaanden zelf, of zij besteden het uit aan de begraafplaats tegen betaling. De keuze van het graf is belangrijk, omdat het mogelijk nog vele jaren wordt bezocht.

Tegenwoordig zijn er ook bij cremeren allerlei mogelijkheden voor een herdenkingsplek, bijvoorbeeld op het terrein van het crematorium. Er zijn ook nabestaanden die er de voorkeur aan geven om thuis een plek te creëren met de urn van de overledene.

De afscheidsplechtigheid

De afscheidsplechtigheid stellen we samen in de dagen tussen het overlijden en de uitvaart: De keuze voor de afscheidslocatie, zoals een aula van begraafplaats of crematorium, een mooi kerkje, een uitvaartcentrum of thuis en de aankleding daarvan met bloemen, kaarsen en foto’s bepalen al veel van de sfeer van de plechtigheid. Beelden, rituelen, woorden en muziek kunnen uiting geven aan het gemis en tegelijkertijd onderstrepen wie de overledene was, wat hij betekent heeft. Als u dat wenst kunnen wij of iemand uit ons netwerk u helpen bij het op papier zetten van de juiste woorden, kiezen van betekenisvolle rituelen, het samenstellen van een fotopresentatie. En als u wel wilt spreken, maar niet kunt, doen wij dat met liefde voor u.

Bent u lid van een kerk of geloofsgemeenschap, dan ligt de vorm en inhoud van de uitvaart al voor een groot deel vast en zal de uitvaart volgens de traditie van deze gemeenschap verlopen. Maar ook hier heeft u de keuze van gebeden, gezang en invulling van de rituelen een eigen inbreng.

De kerk of aula van een begraafplaats of crematorium zijn bekende plekken om een afscheidsplechtigheid te houden. U bent vrij in uw keuze en wij kunnen u op ieder gewenste locatie van dienst zijn. U mag echter ook voor de uitvaardienst een geheel ander soort locatie kiezen die meer betekenis voor u heeft, zoals bijvoorbeeld de biljartclub, de stamkroeg, thuis of bijvoorbeeld het bedrijf van de overledene. Deze keuzevrijheid geldt ook voor de condoleance. Heeft u een locatie in gedachte, dan zoeken wij graag voor u uit of daar inderdaad een rouwdienst gehouden mag worden.

Email : uitvaartverzorging@metkarin.nl
24/7 bereikbaar 06 39 78 34 16